Termes i condicions

Els presents termes i condicions d'Ús, Condicions de Venda i Política de Privacitat, regulen l'ús de www.wolala.com, de la qual, Wolala Spain, SLU, amb NIF: B-55170732, i domicili en: Av. Çatalunya 24, Codi Postal: 17709. Localitat de La Jonquera,a la Província de Girona, és titular. A través del seu WolalaSpain SLU, d'ara endavant l'administrador de la pàgina web proporciona informació sobre els seus productes i gestions online, així com d'oferir la possibilitat de la seva adquisició. A causa del contingut i la finalitat de www.wolala.com, les persones que vulguin beneficiar-se dels seus productes han de comptar amb la condició d'Usuaris/Clients, la qual s'adquireix a l'apartat EL MEU COMPTE, i completant el formulari de Registre.

1. INFORMACIÓ SOBRE EL PRODUCTE

Les descripcions dels articles exposats en www.wolala.com es realitzen sobre la base dels llistats de productes. En www.wolala.com, de la qual Wolala Spain SLU, és l'administrador de la venda, es troben tots els accessoris i petits aparells electrònics per a la llar.

2. PREUS

Els preus dels productes que s'indiquen a través de www.wolala.com inclou l'IVA, en tots els seus productes.

3. DISPONIBILITAT

L'administrador de la pàgina web farà tot el possible per resoldre tots els dubtes i gestions sol·licitades a tots els seus Usuari/Client com més aviat millor en la demanda de les consultes.

No obstant això, en ocasions, i per causes difícilment controlables per l'administrador de la pàgina web com a errors humans o incidències en els sistemes informàtics, és possible que la rapidesa finalment servida als Usuari/Client, difereixi de la comanda inicialment realitzada per l'administrador de la pàgina web, per satisfer les comandes dels Usuari/Client.

Per al cas que la gestió no estigui disponible o no es pogués arribar a finalitzar, després d'haver realitzat la comanda, l'Usuari/Client serà informat per correu electrònic de l'anul·lació total d'aquest. Si arran d'aquesta anul·lació l'Usuari/Client vol retornar la comanda, haurà de seguir l'estipulat en l'apartat Devolució.

4. PAGAMENT

L'Usuari/Client pagarà al moment que realitza la comanda del producte. El comprovant de compra de serveis i/o gestions que correspon a la comanda o demanda feta, estarà disponible i es podrà visualitzar en www.wolala.com en la secció de l'usuari.

L'Usuari/Client haurà d'abonar l'import corresponent a la seva comanda mitjançant targeta de crèdit; VISA i/o MASTERCARD.

L'Usuari/Client haurà de notificar a l'administrador de la pàgina web qualsevol càrrec indegut o fraudulent en la targeta utilitzada per a les compres, mitjançant correu electrònic o via telefònica, en el menor termini de temps possible perquè l'administrador pugui realitzar les gestions oportunes.

5. SEGURETAT

L'administrador de la pàgina web té les màximes mesures de seguretat comercialment disponibles en el sector. A més, el procés de pagament funciona sobre un servidor segur utilitzant el protocol SSL. El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada mitjançant algorismes de 128 bits, que asseguren que només sigui intel·ligible i comprensible per l'ordinador de l'Usuari/Client i el de www.wolala.com, d'aquesta forma, en utilitzar el protocol SSL es garanteix:

1. Que l'Usuari/Client està comunicant les seves dades al centro servidor de l'administrador de la pàgina web i no a qualsevol un altre que intentés fer-se passar per aquest.

2. Que entre l'Usuari/Client i el centre servidor de l'administrador de la pàgina web les dades es transmeten xifrats, evitant la seva possible lectura o manipulació per tercers.

6. FORMALITZACIÓ DE COMANDES

Una vegada formalitzat la comanda, és a dir, amb l'acceptació de les condicions d'ús i la confirmació del procés de compra a l'apartat, EL MEU CARRET, l'administrador de la pàgina Web sempre enviarà un correu electrònic a l'Usuari/Client confirmant els detalls dels productes comprats.

7. LLOC DE LLIURAMENT, TERMINIS I PÈRDUES

Els terminis de lliurament aproximats s'indiquen en dies hàbils en la descripció de cada producte, encara que un retard en el subministrament no serà motiu de penalització.

L'administrador de la pàgina web no serà responsable pels errors causats en el lliurament quan l'adreça de lliurament introduït per l'Usuari/Client, en el formulari de comanda no s'ajusti a la realitat o hagi estat omesos.

Segons la destinació de la comanda es poden utilitzar diverses modalitats o mètodes d'enviament, cada modalitat i cada destinació tenen uns temps d'enviament que s'especifiquen en el procés de confirmació de la comanda.

Els terminis poden variar per raons logístiques o de força major. En casos de retards en els lliuraments, l'administrador de la pàgina web informarà als seus Usuari/Client, quan tingui coneixement d'ells.

Cada lliurament es considera efectuada a partir del moment en què l'empresa posa el producte a la disposició de l'Usuari/Client, que es materialitza a través del sistema de control utilitzat per la companyia de transport.

No es consideraran retards al lliurament aquells casos en què la comanda hagi estat posat a la disposició de l'Usuari/Client, per part de la companyia de transport dins del termini acordat i no hagi pogut ser lliurat per causa imputable a l'Usuari/Client.

Quan la comanda surti dels nostres magatzems, se li enviarà un correu electrònic notificant que la seva comanda ha estat acceptat i està sent enviat.

7.1. DADES DE LLIURAMENT, LLIURAMENTS NO REALITZATS I PÈRDUES DEL PRODUCTE.

Si al moment del lliurament l'Usuari/Client, es troba absent, el transportista deixarà un comprovant indicant com procedir per concertar un nou lliurament.

L'administrador de la pàgina web contracta, com a part del servei de lliurament de missatgeria, la realització d'una sèrie d'accions de seguiment, encaminades a garantir que el lliurament es produeix.

Si passats 7 dies hàbils després de la sortida a repartiment de la comanda no s'ha concertat el lliurament, l'Usuari/Client, haurà de posar-se en contacte amb l'administrador de la pàgina web.

En cas que l'Usuari/Client, no procedeixi així, Passats 10, dies hàbils des de la sortida a repartiment de la comanda, aquesta serà retornada i l'Usuari/Client, haurà de fer-se càrrec de les despeses d'enviament i de tornada a origen de la comanda, així com de les possibles despeses de gestió associats.

Si el motiu pel qual no s'ha pogut realitzar el lliurament és la pèrdua de la comanda, el transport iniciarà una recerca. En aquests casos els terminis de resposta oscil·len entre una i tres setmanes.

7.2. MODALITATS D'ENVIAMENT (SERVEI MENSAJERIA 48/72 HORES)

Temps de lliurament d'1 a 3 dies laborables, al domicili de l'Usuari/Client des que es rep el nombre de tracking.

El servei de missatgeria es realitza amb control de seguiment.

Els enviaments són vàlids per a Espanya (excepte Ceuta i Melilla).

7.3. DILIGÈNCIA EN EL LLIURAMENT

L'Usuari/Client haurà de comprovar el bon estat de la comanda davant el transport que, per compte de l'administrador de la pàgina web, realitzi el lliurament del producte sol·licitat, indicant en l'albarà de lliurament qualsevol anomalia que pogués detectar en la comanda.

Si posteriorment, una vegada revisat els documents, l'Usuari/Client, detecta qualsevol incidència com a indicis d'haver estat manipulat o qualsevol desperfecte causat en aquest per l'enviament, aquest es compromet a comunicar-ho a l'administrador de la pàgina web via correu electrònic en el menor termini de temps possible, preferentment en les següents 24 hores i com a màxim de 30 dies naturals des del lliurament.

8. DEVOLUCIÓ

8.1. PROCEDIMENT DE DEVOLUCIÓ

Tots els productes comprats a la pàgina web de l'administrador es podran retornar i reemborsar, sempre que l'Usuari/Client comuniqui a l'administrador (en un màxim de 30 dies i que es compleixin la resta de les condicions especificades) l'error del producte i www.wolala.com es compromet a fer el reemborsament del producte.

Tota la informació estarà disponible i es podrà visualitzar en www.wolala.com l'administrador de la pàgina web només acceptarà devolucions que compleixin els següents requisits:

Per procedir amb una devolució, s'han de seguir els següents passos:

Informar abans de 30 dies naturals des de la recepció que el producte vol ser retornat. La informació es pot fer via correu a central@wolala.com

8.2. REEMBORSAMENTS A l'USUARI/CLIENT

Únicament en el cas que el servei prestat sigui incorrecte, l'administrador de la pàgina web reemborsarà a l'Usuari/Client les despeses corresponents.

L'administrador de la pàgina web gestionarà l'ordre de devolució sota el mateix sistema que es va utilitzar per al pagament. L'aplicació de la devolució en el compte o targeta de l'Usuari/Client dependrà de la targeta i de l'entitat emissora. El termini d'aplicació serà de fins a 30 dies per a les targetes de crèdit.

9. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L'administrador de la pàgina web té tots els drets sobre el contingut, disseny i codi font d'aquesta pàgina web i, especialment, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, sobre les fotografies, imatges, textos, logos, dissenys, marques, noms comercials i dades que s'inclouen a la web.

S'adverteix a Usuari/Client que aquests drets estan protegits per la legislació vigent espanyola i internacional relativa a la propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix queda totalment prohibida la còpia, reproducció, adaptació, modificació, distribució, comercialització, comunicació pública i/o qualsevol altra acció que comporti una infracció de la normativa vigent espanyola i/o internacionals en matèria de propietat intel·lectual i/o industrial, així com l'ús dels continguts de la web si no és amb la prèvia autorització expressa i per escrit de l'administrador.

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquesta web, ni de qualsevol dels seus continguts, sense el permís exprés i per escrit de l'administrador de la pàgina web.

Així mateix queda totalment prohibida la còpia, reproducció, adaptació, modificació, distribució, comercialització, comunicació pública i/o qualsevol altra acció que comporti una infracció de la normativa vigent espanyola i/o internacionals en matèria de propietat intel·lectual i/o industrial, així com l'ús dels continguts de la web si no és amb la prèvia autorització expressa i per escrit de l'administrador.

L'administrador de la pàgina web informa que no concedeix llicència o autorització implícita sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionada, directa o indirectament, amb els continguts inclosos en www.wolala.com

Només s'autoritza la utilització dels continguts del domini web amb finalitats informatives i de servei, sempre que se citi o es faci referència a la font, sent l'usuari l'únic responsable del mal ús dels mateixos.

10. ACCÉS I ESTADA A la WEB

10.1. ELS NOSTRES CONTINGUTS

Els Usuaris/Clients són íntegrament responsables de la seva conducta, en accedir a la informació de www.wolala.com, mentre naveguin en la mateixa, així com després d'haver accedit.

Com a conseqüència d'això, els Usuaris/Clients, són els únics responsables davant l'administrador de la pàgina web i tercers de:

Les conseqüències que es puguin derivar d'una utilització, amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al present document, de qualsevol contingut de www.wolala.com, elaborat o no per l'administrador de la pàgina web, publicat o no sota el seu nom de forma oficial.

Així com de les conseqüències que es puguin derivar de la utilització contrària al contingut del present document i lesiva dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar www.wolala.com o els seus serveis o impedir el normal gaudi per altres usuaris.

L'administrador de la pàgina web es reserva el dret a actualitzar els continguts quan ho consideri convenient, així com eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés a ells, de manera temporal o definitiva, així com denegar l'accés a www.wolala.com a Usuaris/Clients que faci un mal ús dels continguts i/o incompleixin qualsevol dels termes i condicions que apareixen en el present document.

L'administrador de la pàgina web informa que no garanteix:

1. Que l'accés a www.wolala.com i/o a les web d'enllaç sigui ininterromput o lliure d'error.

2. Que el contingut o programari al que els Usuaris/Clients, accedeixin a través de la web o de les web d'enllaç no contingui cap error, virus informàtic o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic o causi un altre tipus de dany.

3. L'aprofitament que de la informació o contingut de www.wolala.com, o webs d'enllaç que els Usuaris/Clients, poguessin fer per als seus propòsits personals.

La informació continguda en aquesta pàgina web ha de ser considerada pels Usuaris/Clients com a divulgativa i orientadora, tant pel que fa a la seva finalitat com als seus efectes, per la qual cosa: l'administrador de la pàgina web no garanteix l'exactitud de la informació de www.wolala.com i per tant no assumeixen cap responsabilitat sobre els possibles perjudicis o incomoditats per als Usuaris/Clients que poguessin derivar-se alguna inexactitud present en www.wolala.com.

10.2. LA NOSTRA RESPONSABILITAT

L'administrador de la pàgina web no assumeix cap responsabilitat derivada, a títol enunciatiu però no limitatiu:

De la utilització que els Usuaris/Clients puguin fer dels materials de www.wolala.com o webs d'enllaç, ja siguin prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de continguts de www.wolala.com o de tercers.

Els eventuals danys i perjudicis als Usuaris/Clients, causats per un funcionament normal o anormal de les eines de cerca, de l'organització o la localització dels continguts i/o accés a www.wolala.com i, en general, els errors o problemes que es generin en el desenvolupament o instrumentació dels elements tècnics que en www.wolala.com o un programa faciliti l'Usuari/Client.

Dels continguts d'aquelles pàgines a les quals els Usuaris/Clients puguin accedir des d'enllaços inclosos en www.wolala.com, ja siguin autoritzats o no.

Els actes o omissions de tercers, amb independència que aquests tercers poguessin estar units a l'administrador de la pàgina web mitjançant via contractual.

De l'accés de menors d'edat als continguts inclosos en www.wolala.com, sent responsabilitat dels seus progenitors o tutors exercir un control adequat sobre l'activitat dels fills o menors al seu càrrec o bé instal·lar alguna de les eines de control de l'ús d'Internet amb l'objecte d'evitar l'accés a materials o continguts no aptes per a menors, així com l'enviament de dades personals sense la prèvia autorització dels seus progenitors o tutors.

L'administrador de la pàgina web no serà responsable en cap cas quan es produeixin:

Errors o retards en l'accés a www.wolala.com per part de l'Usuari/Client a l'hora d'introduir les seves dades en el formulari de comanda de serveis, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes a la xarxa Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de l'administrador de la pàgina web.

Errors o incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.

Dels errors o danys produïts al lloc web per un ús del servei ineficient i de mala fe per part de l'Usuari/Client.

De la no operativitat o problemes en l'adreça electrònica facilitada per l'Usuari/Client, per a l'enviament de la confirmació de la comanda de serveis.

En tot cas, l'administrador de la pàgina web es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el suport necessari a www.wolala.com per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.

Així mateix, l'administrador de la pàgina web té dret a realitzar durant intervals temporals definits, campanyes promocionals per promoure el registre de nous membres en el seu servei.

L'administrador de la pàgina web es reserva el dret de modificar les condicions d'aplicació de la promocions, prorrogar comunicant degudament, o procedir a l'exclusió de qualsevol dels participants i/o Usuari/Client de la promoció en el supòsit de detectar qualsevol anomalia, abús o comportament poc ètic en la participació dels mateixos.

11. POLÍTICA DE PRIVADESA

11.1 Informació general del tractament de dades personals.

Se'ns han confiat les seves dades personals i ens comprometem a protegir totes les dades personals que comparteixi amb nosaltres i a gestionar la seva informació de forma oberta i transparent, conformement al Reglament General de Protecció de Dades n.º 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (d'ara endavant, «RGPD»).

Li informem també que l'emplenament de qualsevol formulari existent en www.wolala.com,o la remissió d'un correu electrònic a qualsevol de les nostres bústies implica l'acceptació d'aquesta política de privadesa, així com l'autorització a l'administrador de la pàgina web perquè tracti les dades personals que ens faciliti, que seran incorporats al fitxer, titularitat de l'administrador de la pàgina web, inscrit en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Les dades dels Usuaris/Clients seran utilitzats per a l'enviament a través de correu electrònic de les gestions online i físiques, que realitzi l'administrador de la pàgina web, així com per al lliurament de les compres.

Per la mera visita a www.wolala.com, els Usuaris/Clients, no faciliten informació personal ni està obligat a facilitar-la.

L'administrador de la pàgina web es compromet a guardar la màxima reserva i confidencialitat sobre la informació que li sigui facilitada i a utilitzar-la únicament per a les finalitats indicades.

L'administrador de la pàgina web presumeix que les dades han estat introduïts pel seu titular o per persona autoritzada per aquest, així com que són correctes i exactes.

Correspon als Usuaris/Clients l'actualització de les seves pròpies dades. A qualsevol moment, l'Usuari/Client tindrà el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a totes les seves dades personals inclosos en els diferents formularis d'alta. Per modificar o actualitzar les seves dades personals l'Usuari/Client, haurà d'accedir a www.wolala.com, a l'apartat LES MEVES DADES PERSONALS. Per cancel·lar el seu compte escriurà des del correu electrònic del seu compte a: Cancel@wolala.com amb l'assumpte "Cancel·lar Compte".

Per tant, l'Usuari/Client és responsable de la veracitat de les dades i l'administrador de la pàgina web no serà responsable de la inexactitud de les dades personals dels Usuaris/Clients.

D'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, l'administrador de la pàgina web ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades facilitades pels Usuaris/Clients i, a més, ha instal·lat tots els mitjans i mesures al seu abast per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i extracció dels mateixos.

11.2 FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS:

11.2.1 Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?

En Wolala tractarem les teves dades personals, recaptats a través del Lloc web amb les següents finalitats:

a) En cas de contractació dels béns i serveis oferts a través del Lloc web, per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.

b) Enviament d'informació sol·licitada a través dels formularis disposats en el Lloc web.

c) Remetre comunicacions comercials de promocions i/o publicitat del seu interès.

d) Remetre butlletins (newsletters) amb informació, novetats i actualitzacions dels nostres serveis i del sector.

11.2.2. Per quant temps es conserven les dades personals recaptades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no sol·licitis la seva supressió i durant el termini pel qual poguessin derivar-se responsabilitats legals pels serveis prestats.

11.3. LEGITIMACIÓ:

El tractament de les teves dades es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

a) La sol·licitud d'informació i/o la contractació dels serveis de Wolala, els termes dels quals i condicions es posaran a la teva disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació.

b) El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, mentre que t'informem posant a la teva disposició la present política de privadesa, que, després de la lectura de la mateixa, en cas d'estar conformi, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d'una casella disposada a aquest efecte.

En cas que no ens facilitis les teves dades o els facis de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar-te la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

Facilitant qualsevol tipus d'informació personal a la Web de Wolala, tots els usuaris, entenen i inequívocament donen el seu consentiment per a la recollida i el tractament d'aquesta informació amb les finalitats descrites a continuació:

Comunicar-nos. Nosaltres respondrem als comentaris i preguntes que ens faci a través de la nostra Web, tant via online com registrant la seva sol·licitud com a conferència. Aquest mitjà inclou trucar-li per telèfon o comunicar-nos amb Vostè via e-mail.

Màrqueting i promoció directes. Aquest servei té com a objectiu proveir de la informació prèviament sol·licitada per Vostè via online o proporcionar-li informació general sobre els serveis de Wolala. Quan nosaltres sol·licitem Dades Personals per a màrqueting i promocions, no obstant això, generalment oferim la possibilitat que esculli l'ús que vol que es doni a les seves Dades Personals.

Selecció de Personal (Recruitment). Si Vostè ens fa arribar una sol·licitud d'ocupació online, les seves Dades Personals o curriculars seran utilitzats per a aquesta fi, la qual cosa inclou contactar amb Vostè via e-mail, telèfon o correu ordinari. En alguns casos pot ser que sigui necessari que es registri a la nostra Web i mantingui les seves dades actualitzades. Sempre que no ens indiqui el contrari, Wolala mantindrà les seves Dades Personals i curriculars en arxius propietat de Wolala per ser considerats de cara a futures ofertes d'ocupació.

Proveïdors (Partners). Algunes Webs de Wolala permeten a proveïdors externs registrar-se amb la finalitat de proveir de productes i serveis a Wolala. Aquestes Dades Personals s'utilitzaran per establir o realitzar una transacció amb el proveïdor i per a altres tràmits relacionats amb aquestes finalitats.

Manteniment de la Web i realització d'enquestes de satisfacció. S'utilitzaran les seves Dades Personals i opinions amb l'objectiu de mantenir i millorar nostra Web. Així mateix, les seves Dades Personals poden ser utilitzats en la realització d'enquestes de satisfacció de clients.

Compilació de conjunts estadístics referents a l'ús de la Web.

11.4. DESTINATARIS:

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a Wolala Spain SLU, excepte obligació legal.

Podemos comunicar dades sobre vostè a terceres parts que ens presten serveis a nosaltres que raonablement requereixin accés a dades personals relacionades amb vostè per a un o varis dels objectius indicats a l'apartat anterior.

Les dades personals facilitades a través dels formularis del Lloc web, són tractats per a la prestació dels serveis de Wolala Spain SLU, així com per a l'enviament de comunicacions comercials o informatives mitjançant l'ús de l'eina que aquesta companyia facilita, la qual cosa comporta que les dades introduïdes són transferits als servidors de la citada companyia, suposant una transferència de dades, que l'usuari consent de manera expressa amb l'acceptació de la present política de privadesa.

11.5. DRETS:

Com interessat que ens has proporcionat les teves dades personals, tens ple dret a obtenir confirmació sobre si en Wolala Spain SLUestem tractant les teves dades personals, i en concret estàs facultat per exercitar els següents drets que la normativa en matèria de protecció de dades et reconeix, conforme al previst en la mateixa:

Dret d'ACCÉS a les teves dades personals

Drets de sol·licitar la RECTIFICACIÓ de les dades inexactes

Dret de sol·licitar la seva SUPRESSIÓ quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT de les teves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

Dret a l'Oposició de l'enviament de comunicacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran exercitar el seu dret d'OPOSICIÓ al tractament de les seves dades. Deixarem de tractar les dades, salvo per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs sol·licitar el seu dret a la PORTABILITAT de les dades.

Podràs exercir tals drets dirigint una comunicació a l'adreça postal i/o de correu electrònic que es fa constar a l'apartat “1. Informació sobre el responsable del tractament de les dades personals.

A més, en cas que s'hagi vulnerat qualsevol dels teus drets, l'interessat té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), en C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid o a través de la seu electrònica de l'AEPD.

12. NUL·LITAT

En cas que qualsevol clàusula dels presents termes i condicions d'ús sigui declarada nul·la, la resta de clàusules es mantindran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa dels presents termes i condicions.

L'administrador de la pàgina web podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de l'administrador de la pàgina web o prescripció de l'acció que en cada cas correspongui.

13. MODIFICACIÓ DELS TERMES I CONDICIONS D'ÚS

L'administrador de la pàgina web es reserva el dret a modificar, a qualsevol moment, la presentació i configuració de www.wolala.com, així com els presents termes i condicions d'ús.

Per això, l'administrador de la pàgina web recomana a l'Usuari/Client llegir atentament les condicions i termes d'ús, cada vegada que accedeixi a www.wolala.com. Els Usuaris/Clients sempre disposaran d'aquests termes i condicions d'ús en un lloc visible, lliurement accessible per quantes consultes vulgui realitzar.

14. LLEI APLICABLE I ARBITRATGE

Els presents termes i condicions d'ús es regeixen per la legislació espanyola aplicable en la matèria. Per resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de la ciutat origen de l'empresa propietària de www.wolala.com tret que la llei imposi una altra jurisdicció.