Informació general

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Wolala Spain us informa sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal.

Wolala Spain es reserva el dret a modificar la present política, informant-vos prèviament dels canvis que en ella es produeixin mitjançant aquest avís.

- Vostè, en facilitar voluntàriament les seves dades personals a través de qualsevol formulari d’aquesta pàgina web o missatge de correu electrònic i acceptar el seu enviament, autoritza expressament a Wolala Spain per tal que tracti i incorpori en un fitxer de la seva    propietat aquelles dades remeses.

- La recollida i tractament de les dades personals que vostè faciliti té com finalitat contactar amb vostè per donar resposta a la seva petició i informar-vos sobre els productes i serveis que ofereix aquesta empresa, a través de qualsevol mitjà de comunicació, fins i tot electrònic.

- Les dades personals que vostè faciliti hauran de ser veritat, exactes, complerts i actualitzats, responent dels danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a causa del no compliment d’aquesta obligació.

Wolala Spain ha adoptat les mesures tècniques necessàries per evitar l’alteració, pèrdua o tractament no autoritzat a les dades personals que vostè faciliti, donades les  limitacions que presenta Internet.

Wolala Spain manifesta el seu compromís de confidencialitat respecte al tractament de les seves dades personals.